שמואלי-עידו אדריכלים | מושג הבית - סוף דבר | איילת עידו אדריכלית | שמואלי-עידו אדריכלים

מושג הבית – סוף דבר | איילת עידו אדריכלית

מושג הבית – סוף דבר / איילת עידו אדריכלית  מרץ 2015

מושג הבית טומן בחובו משמעויות רבות ושונות. הבתים הראשונים באנושות שנבנו, שימשו כמקום מחסה אך עם הולדתם יצרו קשת רחבה של משמעויות. בתחילת המחקר הייתי מלאת תקווה למצוא יסוד אחד ויחיד המכונן את הבית, עיקרון אוניברסאלי, זה שבלעדיו הבית לא קיים. אך תוך חקירה, קריאה וכתיבה בנושא הבנתי כי הבית הוא אינו אלא מקום, מקום של רעיון.

מחקירת המושג במקורות עולה כי לבית משמעות פיזית ומשמעות רוחנית, אך ישנם מקרים רבים בהם הפיזי מבטל את הרוחני ולהיפך. החקירה מהפרספקטיבה הפילוסופית מעמידה גם היא שני תנאים לקיומו של הבית, התנאי הפיזי והתנאי הרוחני. כך גם בחקירת המושג מההיבט הפסיכולוגי, האם האדם הוא הבית או הבית הוא האדם? כך או כך הבית מגובש ומעוצב בתודעת היחיד בהסתמך על זיכרונותיו, חוויותיו ומאווייו. אין אמת אחת, יש מספר אמיתות. חופש, ביטחון, אישי, פרטי, ציבורי, גבול, עיר, מדינה, לאום מולדת ועוד, הם ביטויים ששגורים בפינו כאשר נשאלים אנו במושג הבית. אך, מהו חופש ? מהו פרטי ? מהו ציבורי ? מהו גבול ? מהי עיר ? וכן הלאה, הן השאלות שמהן נוצר הרעיון אותו מכיל הבית.

תכנון הבית הפיזי זה המופקד בידי האדריכל, אמור לענות על צרכים בסיסיים של האדם וצרכיו הרוחניים, ובד בבד לעמוד במערכת של תנאים וחוקים חיצוניים. תכנון הבית תלוי זמן, מקום ותרבות, אלה יוצרים חלק גדול ממנו. אצל כל אחד ואחד מאתנו יכול להשתנות מושג הבית עם הזמן, כל תקופה בחיינו מאופיינת בצרכים בסיסיים שונים.

על המתכנן להתייחס לבית בכמה מישורים שהינם נתונים כתנאים מקדימים: הלקוח – דרישותיו ורצונותיו, גבולות הבית, מיקומו, תנאים וחוקים מוניציפאליים ועוד, אך אל לו לשכוח כי הבית עומד במבחן הזמן. בתכנון הבית יש להתייחס לכך שהסביבה נתונה לשינויים, מספר הנפשות ומצבן המשפחתי בבית משתנה, התרבות משתנה, ובעלי הבית לעיתים מתחלפים, אך הבית, הרעיון, בבסיסו הארכיטקטוני לעולם נשאר.

לחזרה . . . . פתח דבר

לחזרה . . . . מושג הבית במקורות

לחזרה . . . . מושג הבית בפרספקטיבה הפילוסופית

לחזרה . . . . מושג הבית בפרספקטיבה הפסיכולוגית

לחזרה . . . . מושג הבית בפרספקטיבה החברתית-תרבותית

site by Triotech