שמואלי-עידו אדריכלים | פרטי | Private Archives | שמואלי-עידו אדריכלים

פרטי | Private

פנטהאוז | PENTHOUSE

הבית המקופל | Plaited House

בית 3 גנים | gardens house

שימור | Conservation

בית אלון | Alon House

בית הקיר המרחף | Floating Wall

בית הקוביה | Cube House

Load More
site by Triotech