שמואלי-עידו אדריכלים | Private Archives | שמואלי-עידו אדריכלים

Private

simon_feature

הבית המקופל | Plaited House

חצר הבית

בית 3 גנים | gardens house

samuel_feature

שימור | Conservation

גשר כניסה לבית

בית אלון | Alon House

wall_5_1

בית הקיר המרחף | Floating Wall

כניסה לבית פרטי

בית הקוביה | Cube House

Load More
site by Triotech