שמואלי-עידו אדריכלים | הבית המקופל | Plaited House | שמואלי-עידו אדריכלים

הבית המקופל | Plaited House

הבית המקופל

פרויקט: בית פרטי

לקוח: משפחת סימון

צילום: הילה עידו

The Plaited House

Project: Private House

Client:  Simon Family

Photographer: Hila Ido

 

 
site by Triotech