שמואלי-עידו אדריכלים | בית 3 גנים | gardens house | שמואלי-עידו אדריכלים

בית 3 גנים | gardens house

בית שלושת הגנים

פרויקט : בית פרטי

מיקום : מושב פצאל, בקעת הירדן, ישראל

לקוח : משפחת שלמה

בית 3 הגנים ממוקם במושב פצאל שבבקעת הירדן, אזור המתאפיין באקלים מדברי וצחיח.

הבית מבנה מהלך של שלושה גנים , כאשר כל אחד בקנה מידה שונה. גנים אלה מסמנים את מהלך צמצומו של המדבר, בעל קנה המידה האינסופי, אל תוך הבית – בעל קנה המידה הקטן. הבית מפרק עצמו על פני התשתית של שלושת הגנים, באופן שבו הבית והגנים, על כל חלקיהם, חודרים האחד אל תוך השני. מתוך כך הבית מהווה פלטפורמה להרחבת מושג הגן, והגן מהווה פלטפורמה להרחבה של מושג הבית.

בתכנון הבית ישנה הפרדה מוחלטת בין החלל הציבורי לחללים הפרטיים, וכך נוצרת מערכת היחסים בין חללי הבית עם החוץ. קנה המידה של כל גן, מהגדול אל הקטן מסמן את רמת הפרטיות ומידת החשיפה לחוץ של חללי הבית השונים. בחלק הפרטי הבית מקיף את הגן, ובחלק הציבורי הבית מוקף גן.

הבית ממוקם באזור המאופיין באקלים מדברי, חום כבד ורוחות מערביות. על מנת לתת מענה לתנאים אלה, משמש הגן הקטן כחצר פנימית, כדוגמת החצר הערבית. החצר מוצלת בכל שעות היום, ומוגנת מפני רוחות, בעוד שמידת הסגירות של הגנים האחרים הולכת ופוחתת, ביחס ישיר לגודלם.

הדמיות: שי סוויסה

3 Gardens House

Project:  Private House

Location: Patzael, Israel

Client:  Shlomo Family

The three gardens house located in the Jordan Valley, area with an arid desert climate

The structure building create the three gardens, each on a different scale. These gardens mark the course of reduction of the desert, with infinite scale, into the house – the one in a small scale. Home node itself over the infrastructure of the three gardens, the way the house and gardens, with all their parts, gets one into the other. Out of house is a platform that expand the concept of the garden, and the garden is a platform to expand the concept of house

In the house plan there is a complete separation between public spaces and private spaces, creating a relationship between home spaces with the outside. The scale of each garden, from largest to smallest, marks the level of privacy and the degree of exposure of home spaces. In the private area  the house surrounds the garden, and in the public area the garden surrounds the house

The house is situated in the area characterized by an arid climate, very hot and srong westerly winds. In order to respond to these terms, used small garden in the inner courtyard, such as the Arab yard. Shaded courtyard all day, and protected from the winds, while the degree of closure of other gardens decreases, in direct proportion to their size

3D Model: Shai Swissa

 
Read more
site by Triotech