שמואלי-עידו אדריכלים | בית אלון | Alon House | שמואלי עידו אדריכלים | shmoeli ido

בית אלון | Alon House

בית אלון

פרויקט : בית פרטי

התפרקות פנימה.

הבסיס התכנוני של הבית היה קובייה אשר התפרקה לקוביות קטנות יותר המופיעות במרחב בזויות שונות. פירוק הקוביות ומיקומן בזווית שונה יצרו חללים פתוחים בין חלקי הבית. חללים אלה מכניסים את החוץ אל תוך הבית, ו"מפזרים" את חללי הבית בתוך הנוף. המרחב הפרוץ מקיף את הבית "ומסתנן" אל תוך המרחב הבנוי של הבית בשני שלבים. בשלב הראשון – יוצר שני גנים האחד חיצוני והשני פנימי. בשלב השני מופיעים גנים אלה כצמצום של המסות העיקריות במרחב ויוצרים את פירוקו.

הכניסה לבית מהרחוב היא דרך גשר אל תוך גן פנימי. בסוף ההליכה בגשר נגלה לעיני המבקר הנוף המדברי והפתוח.

החומרים ממנו עשויים הבית  – בטון חשוף וברזל, מדגישים את כניסה הנוף והגננים בין המסות של חללי הבית.

קומת הקרקע משמשת את בני המשפחה ואילו הקומה הראשונה משמשת כסטודיו לפילאטיס.

Alon House

Project :  Private House

Disintegration in

The basis for planning the house was a cube which broke up into small cubes that appear in different angles. Dismantling the cube and location the small  in different angle created open spaces between the close spaces of the house. These spaces bring the outdoors into the house, and sprinkled home spaces in the landscape. The wide-open space surround the house and infiltrator into the built environment of the house in two stages. In the first stage -it creates two gardens, one internal and the other external. In the second stagethese gardens appear as a reduction of the main mass in space and creating the disintegration

The entrance to the house from the street is a bridge into an indoor garden. At the end of the walking bridge the visitor came into a view of open desert landscape

The materials of the house concrete and iron, highlight the entry of the landscape and gardens spaces between the masses of the house

The ground floor is used by the family and the first floor is used as a Pilatis studio

 

3D Model: Shai Swissa
הדמיות : שי סוויסה
View project
site by Triotech