שמואלי-עידו אדריכלים | פרויקט החודש | אוקטובר 2015 | שמואלי-עידו אדריכלים

פרויקט החודש | אוקטובר 2015

תמונה1

בית הספר כ"נקיק"

למרגלותיו של ההר ולנוכח בקעת הירדן ממוקם בית הספר המהווה את המשכיו הטבעיים של הנקיקים החרוצים בסלע,

אשר נמתחים ועושים את דרכם מראש ההר אל מרגלותיו. בית הספר "מחקה" בתנועתו את מהלך הנקיקים המדבריים

המייצרים תופעת טבע מיוחדת במינה, באופן שבו מחד היא תופעת טבע גרידא שאין בה  מגע יד אדם, ומאידך היא ראשית

מקום לשהות בו עבור האדם לנוכח תנאי האקלים המדבריים.

 

שותפים במלאכה: אדריכל עמי שמואלי, אדריכלית איילת עידו, אדריכל עוזר שטול, הנדסאי טל מסורי, סטודנט נדב פיירשטיין.

 

בית הספר ממוקם בסמוך למושב משואה בבקעת הירדן ויושב על שטח של 30 דונם. בית ספר יסודי ממלכתי דתי הכולל 18 כיתות לימוד,

מעבדות טכנולוגיה, ספרייה וכיתות לחינוך מיוחד, בשטח בנוי של 2,580 מ"ר ברוטו.

הקונספט שהניע אותנו בתכנון בית הספר היה שילוב בין הקונטקסט הגיאוגרפי והאקלימי עם המשנה החינוכית אותה ביקשנו להציג.

הקונטקסט הגיאוגרפי אקלימימיקום הפרויקט מחייב התייחסות מיוחדת. האזור מאופיין באקלים קיצוני של טמפרטורות גבוהות, יובש,

רוחות וסופות חול. נהר הירדן העובר את עמק הירדן  תוך פיתולים רבים יוצר נקיקים באדמה ומהווה נווה מדבר.

תמונה2תמונה19תמונה4

המשנה החינוכיתבבואנו לתכנן את בית הספר, היינו צריכים לתת את הדעת ולענות על שאלות כגון: מהו חינוך? מהו אופן הלימוד

הנכון? מהי צורת הלמידה הנכונה? מהו מקום שמתחנכים בו? בעודנו בוחנים את הנושא הוסכם כי לבית הספר יינתנו שני דגשים המעידים

על תפיסתנו. האחד, החיבור לטבע ולאדמה יהווה חלק חשוב בתכנון, והשני, צורות לימוד בלתי פורמאליות – הוסכם כי בתכנון נייצר מקומות

מפגש בגדלים שונים שיאפשרו אופני לימוד נוספים לשיטת הלימוד הפורמאלית בכיתה.

תמונה6 תמונה5 תמונה7

הקונספט האדריכלי – בית ספר כ"נקיק"

למרגלותיו של ההר ולנוכח בקעת הירדן ממוקם בית הספר המהווה את המשכיו הטבעיים של הנקיקים החרוצים בסלע, אשר נמתחים ועושים את דרכם מראש

ההר אל מרגלותיו.

בית הספר "מחקה" בתנועתו את מהלך הנקיקים המדבריים המייצרים תופעת טבע מיוחדת במינה, באופן שבו מחד היא תופעת טבע גרידא שאין בה  מגע

יד אדם, ומאידך היא ראשית מקום לשהות בו עבור האדם לנוכח תנאי האקלים המדבריים.

יצירת נקיק על ידי כוחות הטבע השונים היא בראש ובראשונה יצירת בית, המאפשר לנודד להתמקם בין דפנותיו ולאחר מכן להמשיך את בנייתו, בו יוכל לשכון למשך זמן.

תמונה20בנוסף ליצירת דפנות במקום שכולו אופקי, מהווה הנקיק סיטואציה ייחודית של מיקרו

אקלים ועולם פנימי המוגן באופן משמעותי מהשמש, סופות חול ושאר תופעות אקלימיות

המאפיינות את המרחב הנמצא מחוץ לנקיק עצמו.

בדומה לנקיק ומשמעויותיו האיכותיות שהוא מייצר עבור האדם, "מחקה" בית הספר

התנהגות 'נקיקית' זו,וזאת על מנת להגות במקום ספציפי זה מרחב איכותי שידע לייצר עולם

פנימי עבור תלמידי בית הספר, בו יוכלו הילדים ללמוד ולהיפגש בסביבה רבודה של חוץ ופנים

משמעותי, אשר תוך הליכה בו מאפשר קריאה חדשה במושג בית הספר.

קריאה חדשה מעין זו באה לידי ביטוי באופן שבו שכבות בית הספר על חלוקתן

הפנימית והחיצונית מבנות מהלך של מעין נחל המתורגם בבית הספר עצמו לרחוב פנימי אשר

דפנותיו מבונות על ידי חללי לימוד וגנים בקני מידה שונים.

חללי לימוד אלו והגנים המרושתים לאורכם, בתוכם וביניהם, מקיימים מערכות יחסים של תלות בין מרחבי הלימוד הפורמליים למקומות המפגש החיצוניים – הגנים,

ותוך כך מזמינים את ההולך בהם לקחת חלק במרחב שהוא עולם פנימי מצומצם, במקום בו כמעט ואין אפשרות לייצר היתכנות חיצונית דומה.

הדמיה כניסה סופי.jpg_1 הדמיה-כניסה-2-סופי

 

 

 

 

 

תמונה17

 

תפקיד נוסף שבית הספר לוקח על עצמו, בדומה לנקיק המדברי המדובר, הוא אופן ומידת כניסת האור. בבית

הספר אופן כניסת האור ומיקומו, משויכים באופן טבעי וכהמשך ישיר לתופעת מושג הלימוד, כפי שאנו תופסים

אותו. כאמור, כניסת האור הוורטיקלית המגיעה ממעל וחודרת אל תוך הנקיק, הלא הוא הרחוב ומפתני הלימוד של

בית הספר, מסמנת את המהלכים הציבוריים של בית הספר ואת צירי התנועה בו. אלו הם המהלכים הנרטיביים

בפרויקט שדרכם ניתן לפענח ולתפוס את הפרויקט כולו, כמקום לימוד ומפגש רווי פנים ושכבות פנימיות.

בתהליך התכנון נערך מחקר מעמיק של נושא האור והצל בעונות השנה השונות, ובשעות בהן תלמידי בית הספר

נמצאים מחוץ לכיתות הממוזגות. התכנון עונה על הצורך בצל בכל החללים החיצוניים הציבוריים, ויוצר רחובות

וגנים מוצלים ברוב שעות היום.

 

 

אל מול העולם הפנימי שיוצר הפרויקט בהווייתו, תוך כדי כך שהוא בנוי רחובות פנימיים כנקיקים, עומד מראהו החיצוני עבור האדם המתבונן בו מבחוץ, מראה

שאינו חושף או מסגיר את המתרחש בתוך העולם הפנימי של בית הספר. זאת למעט מקום אחד בודד בו נגלה המהלך האחרון של בית הספר, כאשר רחוב

פנימי בו פורץ ומגיח מתוך האדמה, ומתגלה לכיוון צפון מזרח לנוסע בכביש 90, כביש הבקעה.

בית ספר – כפר חינוך

המחשבה על לימוד בצורה שאינה פורמאלית, הובילה אותנו למסקנה כי בית ספר צריך לייצר לתלמידים מקום שהתחושה בו מעניקה חופש מחשבתי. בית ספר כפי

שכולנו מכירים, מבנה סגור בעל מספר קומות, לא עונה על תפיסה זו. מכאן, בחרנו לתכנן בית ספר המתפרש על פני השטח, יוצר רחובות פנימיים, ומקומות מפגש

רבים המדמים את התנועה והדינאמיקה בכפר. אופן התכנון מאפשר לבית הספר התרחבות בעתיד, ויצירת מרכז של כפר חינוכי אשר ישמש את הישובים בקרבתו

גם בשעות אחר הצהריים.

בית ספר-4

בית ספר-3

 

 

 

 

 

 

 


 

 

מבנה בית הספר

תמונה16בית הספר היסודי בנוי משלוש אשכולות לימוד (בכל אשכול 6 כיתות ומעבדה) ובנין מנהלה וספרייה.

כל אשכול מהווה דופן רחוב אחת שבסופה נמצא גן, המתפקד כמפרק ומחבר בין שני אשכולות שונים. גן זה מהווה

מקום חשיבה והטמעה למושג הלימוד על פניו הרבות, לרבות אופניו הבלתי פורמליים המתרחשים בין התלמידים

והמורים באופן טבעי וללא התערבות חיצונית. חיבור זה גם מסמן את האופן האידיאלי בו אנו כחברה מעדיפים

לראות תכנים וידע עוברים משכבת גילאים אחת לזו הצעירה ממנה וכך הלאה. מפרק חיבור זה מתרחש פעמיים

לאורך הפרויקט כולו והוא זה המחבר את שלושת מהלכי הרחובות הפנימיים של בית הספר לנרטיב אחד.

בבית הספר מספר מקומות מפגש במדרג:

1. מקום מפגש אישי – נישות בכניסה לכל כיתה המאפשרות מפגש אישי בין מספר מצומצם של תלמידים, או מקום ישיבה אישי.

2. מקום מפגש כיתתי – גן כיתתי. באמצע כל אשכול ישנו גן המאפשר מקום מפגש חיצוני לכיתה שלמה.

3. מקום מפגש שכבתי – בכל סוף אשכול/רחוב ישנו גן גדול המאפשר מקום מפגש לשכבה שלמה ומפגש בין שתי שכבות גיל.

4. מקום מפגש בית ספרי – בכניסה לבית הספר ובמרכזו, מצויים שני גנים המאפשרים מפגש בית ספרי לטקסים ואירועים.

5. גנים פתוחים – סביב בית הספר הוגדרו שטחים לגנים פתוחים וגדולים לפעילויות ספורט, למפגשים של קבוצות תלמידים ולמקומות ישיבה אישיים,

                        ומהווים בנוסף מקומות מבודדים וחיצוניים לאלו של בית הספר.

תמונה15

תמונה12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית הספר בנוי מפלס אחד, נבנה למרגלות המדרון, יוצר טרסות עם הטופוגרפיה הקיימת, ונטמע בתוך הטבע.

כל אשכול כיתות ורחוב נמוך ממשנהו במטר וחצי, ובנוי בחלקו בתוך האדמה. כל אשכול ורחוב מסתיים בגן

הצופה אל עבר הנוף המדברי האינסופי. סכמת התנועה מדמה את הנהר העובר בין אשכולות הלימוד.

 

 

 

 

site by Triotech